LINKS

1830

Société royale "Les Enfants et Descendants des Combattants de 1830" asbl

http://www.b1830.be/royalsociety

Vrijwilligers van Brussel 1830 vzw

De Compagnie werd in 1986 op initiatief van Adrien Lenaerts opgericht. De Vrijwilligers zijn heden georganiseerd als vzw. De vereniging heeft als doel deel te nemen aan verschillende vaderlandslievende activiteiten om zo de nagedachtenis aan de Vrijwilligers van 1830 te eren en hulde te brengen aan ons Koningshuis.

http://www.b1830.be

La Compagnie Royale des Francs Arquebusiers de Visé

http://www.arquebusiers.be (FR)

BELGIË – Geschiedenis

Het Nationaal Eenheidsfront der Oudstrijders - NEFOS

Het Nationaal Eenheidsfront der Oudstrijders werd in 1967 opgericht op verzoek van wijlen Koning Boudewijn teneinde in één enkele structuur het merendeel van de nationale verenigingen van oudstrijders en oorlogslachtoffers te verenigen.

Enerzijds, heeft dergelijke instelling het voordeel de communicatie tussen de overheid en alle oudstrijders en oorlogslachtoffers te verbeteren; anderzijds, geeft ze hen een ontmoetingsterrein en vooral de mogelijkheid om de herinnering in eer te houden aan de offers gebracht voor het behoud van het Land, en ervoor te zorgen dat de jongeren de waarden handhaven die de anciens bezielden.

http://servio-vzw-asbl.be

het Museum van de Dynastie

Om kennis te maken met de vele aspecten van de koninklijke functie, om een idee te krijgen van de bijdrage van het vorstenhuis tot de ontwikkeling van België, om het dagelijkse leven van de vorsten te ontdekken, en eindelijk om te genieten van de verfijnde decoratie van het oude Bellevue-Hotel, dat in de 18de en de 19de eeuw tal van bezoekers van aanzien verwelkomde.

http://www.musbellevue.be

de Belgische Monarchie

Sedert zijn oprichting in 1831 is België een erfelijke constitutionele monarchie. De Koning, die door de Grondwet boven godsdiensten en ideologieën, boven politieke overtuigingen en debatten en boven economische belangen wordt geplaatst, is tegelijk de bewaker van de eenheid en de onafhankelijkheid van het land.

http://www.monarchie.be

Ars Moriendi

Uitgebreide verzameling foto’s, bidprentjes, doodsbrieven en zoveel meer van prominenten uit de Belgische geschiedenis van 1830 tot heden, die in de loop der jaren bij elkaar gebracht werden.

http://www.ars-moriendi.be

Unionisme

Geschiedenis van de Parlement van 1831 tot 1848. (Fr)

http://www.unionisme.be

BELGIQUE + +

B PLUS

Bij de stichting van B Plus in 1998, hebben de oprichters zich als doel vooropgesteld om een drukkingsgroep, over alle partijgrenzen heen, tot stand te brengen. Deze groep zou enerzijds verzet bieden tegen separatisme en anderzijds ijveren voor een waarachtig en evenwichtig federalisme.

http://www.bplus.be

Optimistenbond van het Koninkrijk België

http://www.optimistenbond.be
Contactez nous